Katalog Proizvoda

Kapaljke:

 

Kapaljke se na crevo ubadaju prema potrebama korisnika, na željenoj razdaljini. U ponudi imamo kapaljke koje se ručno šteluju, bez upotrebe alata. Zahvalujući inovativnom dizajnu, naše kapaljke se neće okretati na crevu prilikom štelovanja protoka.

Nastavci:

Crevo može lako da se nastavi koliko god puta je potrebno.

Račve:

racve-small

Račve za pravljenje redova.

Filter:

U slučaju da je voda za navodnjavanje tehnička voda, da bi se sprečilo eventualno zapušavanje sistema, poželjno je staviti filter.

Nosači creva:

kukica-small kukice-small

Crevo se lako zakači ovim praktičnim nosačima za žicu, i podigne se od zemlje na željenu visinu.

Pragovi za pljosnata creva:

 

Pragovi se koriste da spreče klizanje vode niz crevo, kada je teren pod blagim nagibom. Kap koja udari u prag se odvaja na tom mestu i ne klizi dalje niz crevo. Širina praga je 20 mm.

Priključak:

Priključak za spajanje creva sa rezervoarom vode.

Kraj:

kraj20-small krajevi-small

 

Kraj, odn. završetak sistema, koji lako može da se skine i da se nastavi nastavak ako postoji potreba da se crevo produži.

Slavina:

 

Može se staviti na svaki red, i po potrebi otvoriti i zatvoriti dotok vode u celom redu.

Priključak sa slavinom:

 

Lako pustite/zaustavite dotok vode odmah na početku sistema.

Crevo:

creva creva

 

Prečnika 16 mm ili 20 mm. Crevo je jako i izdrzljivo, napravljeno od čvrstog materijala (polietilen niske gustine), a opet savitljivo radi lakog postavljanja sistema za navodnjavanje. Creva su napravljena sa UV stabilizatorom, što ih čini otpornim na sunce i zato se koriste dugi niz godina.